Mons Kardinál Josef Beran

1-removebg-preview.png

Prodej knih

Knihy je možné rychleji získat na adrese nakladatelství www.kosmas.cz

Prodej knih a předmětů

Jaroslav V. Polc, Bohunil Svoboda

Kardinál Josef Beran
Životní příběh velkého vyhnance
Info a běžná cena: Váz., 280 str., 298 Kč
Vydáno: 2008
Druh zboží: kniha

 

Anotace knihy:

Po nástupu komunistické diktatury v roce 1948 se stal pražský arcibiskup Josef Beran nejvýraznější osobností z těch, kdo se doma otevřeně postavili proti této totalitní moci. Ačkoli v dosavadní literatuře nacházíme řadu vzpomínkových prací o něm, ačkoli i v odborné literatuře byl několikrát vylíčen jeho hrdinný boj za svobodu svědomí a práva církve, přesto dosud jsme neměli souhrnnou životopisnou práci o něm. Známý publicista B. Svoboda s pomocí materiálu soustředěného zesnulým církevním historikem J. V. Polcem se ujal tohoto úkolu a souvisle vylíčil život statečného českého kardinála od jeho mladosti v Plzni, přes studia v Římě, učitelskou činnost v Praze, věznění v německých koncentrácích až po jeho činnost v roli pražského arcibiskupa a českého primase. Obzvláštní pozornost věnuje jeho hrdinnému zápasu proti komunistické moci , kdy se změnil v mluvčího celého národa, jenž vyústil v jeho mnohaletou internaci. V závěru předkládá obraz kardinálovy činnosti v římském exilu, kdy žil ve stálém duchovním spojení s vlastí a odkud se snažil alespoň na rozhlasových vlnách své věrné posilovat.

Při objednání na adrese hrouda-pavel@seznam.cz Vám bude účtována cena 298,-Kč + poštovné a balné v ceně 95,-Kč. Jedná se o unikátní výtisky podepsané autorem panem Bohumilem Svobodou, který se účastnil přednášky o kardinálu Beranovi dne 10.7.2009.

Stanislava Vodičková

Uzavírám vás do svého srdci

Životopis Josefa kardinála Berana
Doporučená cena: 498,- Kč
Připravuje se dotisk

Anotace knihy:

Výpravná publikace obsahuje čtivě psaný životopis kardinála Berana, desítky fotografií a CD s nahrávkami Kardinál Beran vzpomíná a Projev ke smrti Jana Palacha. V sobotu 17. května 1969 zemřel v římském vyhnanství arcibiskup pražský a primas český Josef kardinál Beran. Uzavřela se tak pozemská pouť významné osobnosti české katolické církve a našich moderních dějin. Jeho život, úzce spjatý s osudem národa, dramaticky poznamenal nástup totalitních režimů. V době heydrichiády sdílel osud českých vlastenců – po zatčení gestapem postupně prošel věznicemi na Pankráci, v Terezíně, až skončil v koncentračním táboře Dachau, kde se po třech letech dočkal osvobození. Po válce, již ve funkci arcibiskupa, jej zachování mravních principů přiřadilo k ideovým nepřátelům komunistického režimu. Od roku 1949 byl izolován v domácím vězení pod stálým dohledem Státní bezpečnosti a od března 1951 jej komunistický režim držel čtrnáct let v internaci se záměrem vymazat ho z veřejného povědomí. Tento čin státní zvůle předznamenal perzekuční vlnu, která v následujícím období postihla celou katolickou církev. Ve stáří mu režim uštědřil ještě jednu osudovou ránu – poznal bezpráví nuceného vyhnanství. Ani po jeho smrti se komunisté nepřestali charismatického arcibiskupa obávat. Nedovolili převoz jeho ostatků do vlasti s obavou, že pietní akt přeroste v mohutné protirežimní demonstrace. Kardinál Beran měl podle záměru komunistů upadnout v zapomnění, navzdory tomu patří mezi nejvýznamnější morální autority v novodobé české historii.

Při objednání na adrese hrouda-pavel@seznam.cz Vám bude účtována cena 498,-Kč + poštovné a balné v ceně 95,-Kč. Jedná se o unikátní výtisky podepsané autorkou paní Stanislavou Vodičkovou, která se podílí největší měrou na šíření odkazu pana kardinála.

Fotografie

Formát A4 stojí 40Kč + 30Kč poštovné a balné

Formát A6 stojí 20Kč + 20Kč poštovné a balné

Balné se účtuje pouze jednou i pro několik fotografií.